Home

De wondere wereld van Einstein’s Speciale en Algemene Relativiteit.

 We nodigen je uit om zelf te ontdekken  dat Relativiteit wat reparatie nodig heeft.
Het resultaat is: geen paradoxen meer, zwarte gaten hebben geen ‘gebeurtenis-horizon’ en er is geen noodzaak meer voor ‘Donkere Energie’ in het heelal. Alles gebaseerd op Einstein’s theorie en Noethers theorema.

Veel autoriteiten, zelfs op universiteiten met alle respect, kopiëren elkaar  en controleren hun bronnen niet op vergissingen: een gebrek aan kennis van Einstein’s Relativiteit? Kritische geluiden zijn zeldzaam en er wordt nauwelijks naar geluisterd.

Bijvoorbeeld: de goed onderbouwde kritiek van Emmy Noether (100 jaar geleden) op Einstein’s theorie werd simpelweg genegeerd. Nog steeds.

Wanneer je het goed nakijkt, zoals wij deden en met Noether’s theorema de Relativiteit repareert, krijg je een betere relativiteit waarin Energie en impuls  behouden blijven.
We hopen dat je evenveel “aha”-ervaringen zult beleven als wij, na 15 jaar onderzoek.

Deze website:
De meeste informatie staat op het “Engelse deel” van deze site: klik op de Engelse vlag!

This website:

Most information is found on the English part of this site: click on the English flag!