Niveau II – Gevorderd

Differentiaal vergelijkingen en abstracter.

Een vlak of Euclisch model van het Universum leidt tot problemen zoals onverklaarde ‘dark energy’ en tegenstrijdigheden. Dit artikel hoort bij de gefilmde lezing: Het universum is rond (zie site). In dit artikel wordt op de materie dieper ingegaan (grafieken) en het wordt afgesloten met een Appendix:...

Het begint allemaal met Emmy Noether (1882-1935), een briljant wiskundige, die een van de pijlers creëerde van de natuurkunde: het definieren van referentie stelsels waarin energie en impuls behoud bewezen kunnen worden. In 1918 werd Noether’s theorema gepubliceerd, meer dan een jaar later dan Einstein’s...