By

Het begint allemaal met Emmy Noether (1882-1935), een briljant wiskundige, die een van de pijlers creëerde van de natuurkunde: het definieren van referentie stelsels waarin energie en impuls behoud bewezen kunnen worden.

In 1918 werd Noether’s theorema gepubliceerd, meer dan een jaar later dan Einstein’s publicatie van zijn Algemene Relativiteit. Hoewel zij inconsistenties toonde in de theorie, negeerde hij, om een of andere reden deze kritiek op zijn werk. Daarom woekeren er kleine vergissingen voort in de Schwarzschild oplossing tot vandaag de dag. Zij verhinderen de verklaring van de Shapiro – tijdvertraging met behulp van de Schwarzschild oplossing. Het is verbazingwekkend dat Noether’s theorema niet eens vermeld wordt in een belangrijk boek over relativiteit: “Gravitation” geschreven door Misner, Thorne en Wheeler.

 

Dit artikel behandelt haar theorema en past het toe waardoor de (gedeeltelijk begrijpelijke) vergissingen in de Schwarzschild oplossing naar voren komen, gemaakt door Karl Schwarzschild zelf en ook door Eddington.

Shapiro’s experiment in 1963 toonde de (onbewust) gemaakte fouten in de Schwarzschild oplossing al aan. Shapiro hanteerde de Schwarzschild oplossing niet, maar maakte rechtstreeks gebruik van Einstein’s veldvergelijkingen en verkreeg daardoor wél de juiste theorie-uitkomsten van zijn experimenten.

Dus nu is het toch echt wel eens tijd om Noether’s theorema toe te passen in Einstein’s Relativiteit!

De auteurs negeren Emmy Noether niet en analyseerden, controleerden en … controleerden nog eens de Relativiteit op Noether’s theorema.

Dit artikel presenteert de noodzakelijke verbeteringen, die tot verrassende uitkomsten leiden.

Je krijgt het beste van twee werelden: verdwijnen van paradoxen uit de Speciale Relativiteit (Boek I), een nieuwe formule voor zwaartekracht binnen een bol (Schwarzschild oplossing) die nu de kerntemperatuur van de zon verklaart (Boek II) en een nieuw model van het heelal zonderdonkere energie’ (Robertson-Walker oplossing Boek III), zaken die zowel Einstein, Minkowski als Noether plezier zouden hebben gedaan.

About the Author

 

Leave a Reply

acht − zes =