By

In de astronomie zijn de grootheden en eenheden waarin gemeten en gerekend wordt essentieel. Lichtkleur wordt uitgedrukt in een frequentie met eenheid [Hz], roodverschuiving wordt uitgedrukt in snelheid [km/s] en zwarte gaten hebben een massa die uitgedrukt wordt in afstand [km]. Dat wekt de indruk dat deze grootheden daadwerkelijk gemeten zijn in eenheden van resp. [Hz], [km/s] en [km].
Echter, geen van deze grootheden wordt “echt” in die eenheden gemeten. In de astronomie begint het meten (via observatie) en weten (via wiskunde) steeds verder uit elkaar te lopen: aan sommige wiskundige resultaten worden fysische betekenis toegekend. De relevantie voor astronomen is groot, sommigen noemen een zwart gat een “singulariteit” met “gebeurtenishorizon”, maar Karl Schwarzschild en Albert Einstein zouden een waarschuwende vinger opsteken.

 

About the Author

 

Leave a Reply

vijf − drie =