Het begint allemaal met Emmy Noether (1882-1935), een briljant wiskundige, die een van de pijlers creëerde van de natuurkunde: het definieren van referentie...